Eko sela kao najuspješniji modeli održivog razvoja i zaštite okoliša - studija slučaja - Eko selo Findhorn u Škotskoj

Findhorn Comunity Foundation  smješten je na sjeveristoku Škotske na obalama Sjevernog mora (slike 16,17 i 18). Satoji se od 2 dijela, Findhorn parka – eko selo, koje je smješteno nedaleko istoimenog sela Findhorn i Cluny Hill Collegea, udaljenog oko 10-tak kilometara od samoga eko sela.

Velika Britanija, Škotska, Findhorn1. EKOLOŠKI OTISAK – POMOZITE NAMA KAKO BI POMOGLI OKOLIŠU  

HELP US TO HELP THE ENVIRONMENT

„Eko selo Findhorn poznato je kako lokalno tako i globalno kao pozitivan model ekološkog održivog razvoja. Naš ekološki otisak je najniži ikad izmjeren u industrijskom svijetu, a samo je pola vrijednosti od Britanskog nacionalnog prosjeka.
Poslijednji projekt omogućit će nam daljnje smanjenje emisije ugljika kroz instaliranje sistema za grijanje na biomasu za veliko područje koje pokriva Findhorn park (eko selo).“

2. PONEŠTO O NASTANKU EKO SELA FINDHORN

U studenom 1962. godine vođeni unutrašnjim glasom, Peter Caddy, njegova supruga Eileen, njihova tri sina i prijateljica Dorothy Maclean, naselili su se sa svojom kamp prikolicom (slika 19) u kampu Findhorn Bay (slika 20), na sjeveroistoku Škotske.
                

Uz pomoć prirodnih elementala i unutrašnjeg vodstva, slijedeće su godine imali   nevjerojatno rodan vrt uzgojen na neplodnom pijesku. Pomoć prirode i unutrašnjeg usredotočenja rezultirala je stjecanjem sve većeg znanja, kojim su u slijedećih 4 godine pijesak pretvorili u plodnu zemlju koja ih je obilato darivala zdravim i ukusnim plodovima.

Rezultati koje su postizali isključivo proizvodnjom komposta od vlastitog izmeta, morskih algi, lišća, ostataka iz kuhinje i komunikacijom s elementalima prirode, privukla je do kraja šezdesetih godina veliki broj stručnjaka, agronoma, biologa, kemičara i ostalih prirodoznanstvenika iz Velike Britanije koji su u nevjerici promatrali, proučavali, mjerili i istraživali „čudo“ za koje nisu mogli naći razumsko objašnjenje.

Velika medijska pozornost rezultirala je širenjem vijesti o „neobičnom“ projektu te je vrlo brzo privukla veliki broj znatiželjnika i istomišljenika. Neki od onih, koji su došli uvjeriti se u istinitost medijskih natpisa, ostali su privremeno ili trajno osnivajući Findhorn Community Foundation (slika 21). Do kraja 70-ih zajednica je brojala oko 200-tinjak stanovnika, a danas se taj broj popeo do 500.

Kroz svoj pedesetogodišnji razvoj, Findhorn Ecovillage se razvio u neobično stabilnu zajednicu sa svim već navedenim elementima ili nivoima održivosti. Bio je i ostao jedan od vodećih eko sela u Globalnoj eko mreži sela (GEN) sa velikim utjecajem i na razvoj lokalne, regionalne i nacionalne zajednice koja se sve više okreće održivom razvoju.
Kroz slijedeća poglavlja predstaviti ću posebnosti i uspjehe Findhorna kako u održivom razvoju vlastite zajednice, tako i u njihovom nemjerljivom utjecaju na cjelokupni održivi razvoj na planeti.
                                         

3. ODRŽIVOST

Održivost se u Findhornu ogleda kroz slijedeće  podnivoe održivosti:

3.1. EKO SELO FINDHORN

Eko selo Findhorn (slika 22) na opipljiv način demonstrira veze između duhovnih, društvenih i ekonomskih aspekata te sintetizira trenutno najbolja razmišljanja o ljudskim staništima. To je model koji se konstantno razvija i koristi kao nastavni resurs za mnoge univerzitete i školske grupe, kao i za profesionalne organizacije te jedinice lokalne vlasti iz cijeloga svijeta.
Jedan su od osnivača Global Ecovillage Network (GEN), neprofitne organizacije koja međusobno povezuje vrlo raznolike pokrete autonomnih ekosela u svijetu te njihove projekte. Također, surađuju sa međuvladinim agencijama kako na edukaciji tako i na kreiranju politika za održivi razvoj šireći svoje programe za održivi razvoj.
Preliminarni rezultati studije o ekološkom otisku za eko selo Findhorn potvrdili su pretpostavku da su za neko blisko vrijeme eko sela ta koja značajno koračaju naprijed s laganim korakom po Zemlji.
Findhorn Foundation Ecovillage projekt dobio je od United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) oznaku „Najbolje prakse“.

3.2. SOCIJALNI DIZAJN

The New Findhorn Association osnovan je 1999. Godine kako bi zbližio različite organizacije i ljude sa ekoselom u promjeru od 80 km. Organizacija izabire Vijeće (Slika 23) na dobrovoljnoj bazi, koje nadzire ispravnost provedbe svih demokratskih procesa unutar NFA. U organizaciji su zaposlena dva „slušača – komunikatora“ čiji je profesionalni zadatak da osluškuju puls zajednice, osiguraju dobrodošlicu novim članovima, podržavaju organizacije i poslovne projekte, osnažuju članove koji potiču nove inicijative i facilitiraju sva događanja koja se zbivaju u zajednici.

3.3.    EKOLOŠKA GRADNJA

Konstrukcija nula ugljičnih kuća i opremanje već postojećih nudi jedno od najisplativijih i najizravnijih strategija u odnosu na odgovornost prema klimatskim promjenama.
Eko selo Findhorn, do danas je podiglo 61 eko kuću te se i dalje rade planovi za nastavak izgradnje objekata koji će respektirajući okoliš nadopuniti ga. Godinama su razvili jedinstveni sistem gradnje, uklopljen u okoliš i energetski vrlo efikasan. Koristeći prirodne i neotrovne materijale kostruirali su „zidove koji dišu“, koji omogućuju tkivu zgrade da u interakciji s ljudima ublaže vlažnost i povećaju kvalitetu zraka. Također, eksperimentirali su i sa izgradnjom kuća od slame (slika 24), sistem „zemljeni brod“ koristeći pri tome i otpadne automobilske gume. I nadalje se radi na istraživanju inovativnih ekoloških mogućnosti za izgradnju prikladnih za okoliš.
                

Publikacija „Jednostavno gradi zeleno“, prvi britanski tehnički vodič za gradnju ekoloških kuća, temeljen na istraživanjima i iskustvima Findhorna, pomogao je eko selu da postane glavni resursni centar za edukaciju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ekološki detalji koji su sadržavaju objekti u eko selu:

 • Koriste se pasivne solarne mogućnosti gdje god je moguće kroz orijentaciju i oblik prozora.
 • Koriste se solarni paneli za grijanje vode u domaćinstvima.
 • Sustav daljinskog grijanja na plin s kondenzacijskim bojlerom i najvećom učinkovitosti goriva.
 • Super učinkovita izolacija (U-vrijednosti od 0.2 watt/m² C na krovu, zidovima i podu).
 • Niskoenergetske žarulje su svagdje.
 • Troslojna stakla (U=1.65 watt/m² C).
 • Celulozna izolacija (napravljena od recikliranog papira).
 • Neotrovne eko boje i konzervansi za impregniranje drveta.
 • Brodski pod napravljen bez otrovnih boja i smola.
 • Drvo iz lokalnih šuma.
 • Lokalni kamen za zidove, dvorišta i putove.
 • Pokrivanje krovova s glinom i travom (slika 25).
 • Inovativna konstrukcija „dišućih zidove“ koja omogućava kontroliranu izmjenu zraka i pare i eliminira potrebu za konvencionalnim izmjenjivačima pare i zraka
 • Obješeni drveni podovi koji imaju podnu cirkulaciju zraka i ne dovode do stvaranja plina radona.
 • Izoliranje strujnih krugova radi smanjenja napona elektromagnetskog polja.
 • Štednja vode (tuševi, toaleti s tekućom vodom i samozatvarajuće slavine).
 • Skupljanje i recikliranje kišnice za zalijevanje u vrtu.
 • Dijeljenjem postrojenja (praona, kuhinja, salona) izbjegavaju se nepotrebna dupliciranja.
 • Jednostravne konstrukcije drvenih okvira i detalja, prikladnih za samogradnju.

3.4. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Brojne  kuće i zajedničke zgrade imaju ugrađene solarne panele za zagrijanje vode za centralno grijanje. Ujedno, većina zgrada u eko selu koriste pasivnu solarnu energiju kako bi smanjile potrebe za grijanjem, tako što prozore okreću prema jugu, a sjeverne zidove ostavljaju bez prozora i vrata (slike 26 i 27).
        

Četiri turbine na vjetar (slika 28) koje su vlasništvo eko sela, imaju ukupni kapacitet od 750kW, osiguravajući više od 100% potreba zajednice za strujom. Eko selo ima vlastitu električnu mrežu i proizvodnja električne energije iz vjetrenjača provodi se do trafostanice koja mijenja prijenos napona i djeluje kao prekidačka stanica. Kada vjetar puše, električna energija se koristi odmah i ako proizvodnja premašuje potrošnju, višak se izvozi u mrežu. Ako vjetar ne puše, energija se uvozi iz mreže. Općenito, eko selo je proizvođač električne energije i oko 50% proizvodnje izvozi i mrežu te je na taj način to jedan od najunosnijih zelenih poslova eko sela.

Ove godine instaliran je i bojler na biomasu (slika 29) koji će smanjiti godišnju emisiju ugljika za 100 tona te uštedjeti eko selu 12.000 funti godišnje za kupovinu fosilnih goriva. Kapacitet bojlera je 250 kW, a koristit će drvenu piljevinu kao gorivo. Pepeo, koji će se svaka dva tjedna čistiti, bit će kompostiran u Cullerne vrtu, gdje se proizvodi najveća količina povrća za eko selo.

3.5. EKOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prvi europski biljni pročišćivač tipa „Living Machine“  (slike 30 i 31.) postvaljen je u listopadu 1995. godine u Findhornu. Sufinaciran je iz regionalnih razvojnih fondova  EU.


Ovaj kanalizacijski sistem za tretiranje otpadnih voda konstruiran je da zadovolji potrebe 500 stanovnika sela. U isto vrijeme služi u istraživačke i edukativne svrhe te cijelom svijetu promovira tehnologije ekološkog pročišćavanja vode.
Sanacija sustava, liječenje otpadne vode temelji se na principu pristupa „cijelovitom sustavu“ biološke tehnologije koji je ujedno troškovno učinkovit, pouzdan i estetski prihvatljiv projekt. Pristup predstavlja pomak od kemijski intenzivnog tretiranja vode, do usvajanja načela ekološkog inženjeringa.

U Living Machine dolaze otpadne vode koje se biološki prerađuju u anareobnim i aerobnim uvjetima u spremnicima u kojima se nalaze različite kolonije bakterija, algi, protozoa, biljaka, zmija i riba (slike 32 i 33) koje tvore jedan biocenozni ekološki filter. To je preslika procesa koji se zbiva u prirodi, ali daleko intenzivniji. Na kraju staklenika su spremnici iz kojih voda izlazi dovoljno pročišćena da se može direktno ispustiti u more ili se može ponovo koristiti u domaćinstvima i u vrtu. Ova tehnologija ne zadovoljava samo nove stroge standarde za kanalizacijske odljeve, već je i dosta jeftinija jer ne koristi skupe kemikalije.

3.6. EKOLOŠKA PROIZVODNJA HRANE

1994. godine osnovan je EarthShare (slika 34), poduzeće za poljoprivrednu proizvodnju koje se temelji na organskim, biodinamičkim i permakulturnim principima uzgoja i proizvodnje hrane. Poduzeće ima za cilj povećati lokalnu proizvodnju i potrošnju hrane te povećati kvalitetu prehrane. Trenutno EarthShare (slika 35) proizvodi hranu na oko 5 ha, rasprostranjenih na tri lokacije, uključujući i  Cullerne Garden (slika 36)  smješten u samom eko selu. Proizvodnja trenutno premašuje potrebe 500-tinjak žitelja, uključujući i goste eko sela, tako da se višak proizvoda plasira u lokalnim trgovinama eko hrane. Poduzeće EarthShare ulaže velike napore u osvještavanju javnosti o negativnim utjecajima i opasnostima koje donosi GMO proizvodnja.

Osim ekološkog povrća, na farmi se proizvode i ekološka jaja, mliječni proizvodi i meso.  Stoka se drži na otvorenoj paši prema principima prijateljskog okruženja za životinje u kombinaciji s modernim tehnologijama 21. stoljeća.

3.7. ODRŽIVA EKONOMIJA

U zadnjih 40 godina eko selo Findhorn razvilo je preko 60 različitih ekonomskih projekata i inicijativa provodeći model vitalne, održive, lokalne ekonomije.

Gospodarstvo zajednice ima slijedeća poduzeća:

 • Findhorn Foundation, međunarodni centar za provođenje  obrazovnih programa koji godišnje prima oko 3000 polaznika iz cijeloga svijeta
 • Phoenix Community Stores – promovira trgovinu s etičkim dobavljačima, inicira politiku kupovine lokalnih proizvoda
 • Ekopia – Razvojna grupacija koji promovira etičke investicije u zajednici (slika 38)
 • Build One, izgradnja ekoloških kuća
 • Findhorn Bay Housing Company, zadužen za infrastrukturni management
 • Duneland Limited –  tvrtka koja radi na očuvanju, obnovi ekoloških naselja
 • Ecovillage International, projektira i  kreira programe samoodrživosti za seoska naselja.
 • Gaia Education, dizajnira i razvija obrazovne programe i planove za održive zajednice širom svijeta
 • Phoenix Bakery ekološka pekarnica
 • Findhorn College, nudi daljnju i više obrazovanje o održivosti
 • Moray Arts Centre, ohrabruje lokalno studiranje vizualne umjetnosti encouraging the study of the visual arts locally
 • Findhorn Bay Holiday Park, nudi smještaj za goste
 • Findhorn Pottery  dizajnira i izrađuje grnčariju (slika 37)
 • Findhorn Flower Essences, proizvodi biljne preparate
 • Posthouse Printing – grafički dizajn i tiskanje
 • Moray Steiner School, provodi Waldorfsko školovanje za djecu od 3 to 16 godina
 • Newbold House, centar za radionice i povlačenja (retreat)
 • Ecologia Trust, promovira projekte razmjene s Rusijom
 • Erraid Community, pridružena zajednica na zapadu Škotske
 • Trees for Life – nagrađen projekt za ekološku obnovu

Većina navedenih poslovnih subjekata djeluju kao dionička društva gdje se svaki pojedinac zajednice odnosi odgovorno prema poslovanju svakog poduzeća u koje je uložio dionice.
Prema godišnjim prihodima koje ostvaruju, nalaze se na drugom mjestu u regiji, iza Royal Air Forcea.

3.8. EDUKATIVNI PROGRAMI – EDUKACIJA ZA UNUTRAŠNJI RAST I VANJSKU AKCIJU

Model obrazovanja u eko selu Findhorn predstavlja inspirativno rješenje za iskorjenjivanje siromaštva i degradaciju okoliša uz nisko-utjecajan (low-impact) način života na okoliš, a ujedno visoko podržavajući kulturno-društveni odnos prema okolišu.
Obrazovni programi, koje nudi eko selo Findhorn tijekom cijele godine, bilo na sedmodnevnoj ili višesemestralnoj osnovi, polaznicima nude slijedeća iskustva:

 • holistički pristup učenju koji kombinira najbolju edukaciju sa eksperimentalnim učenjem
 • osobni i duhovni razvoj
 • učenje o vrijednostima života i radne vještine

S obzirom na „cijelo osobni“ pristup edukacija obuhvaća sve aspekte ljudkog života: intelektualne, duhovne, zdravstvene, umjetničke i tehničke te svakom pojedincu ostavlja mogućnost stvaranja vlastite kombinacije za brži rast i razvoj.

Pristup edukaciji je individualan (slika 39) i grupni (slika 40) sa razvijanjem visokog osjećaja za individualnu jedistvenost, kreativnost i unikatnost te grupnu sinergiju i odgovornost u kojoj svaki pojedinac predstavlja važan kotačić svemirskog mehanizma.

Neka od obrazovnih područja koja se nude polaznicima, a i stanovnicima Findhorna:

 • Permakultura
 • Lokalna proizvodnja hrane
 • Obnovljivi izvori energije
 • Zadruge i socijalna ekonomija
 • Izgradnja tima i globalno umrežavanje
 • Intenzivna ekologija i obnova zemlje
 • Ekološka gradnja i inžinjering     
 • Alternativna pročišćavanja otpadnih voda
 • Iscjeljenje kroz umjetnost
 • Eksperimentalni tjedan itd.

4.    UJEDINJENI NARODI I EKO SELO FINDHORN

U prosincu 1997. Godine, Ujedinjeni narodi priznali su eko selo Findhorn kao respektabilnu nevladinu organizaciju koja se zalaže za održivi razvoj i zaštitu okoliša. To je bio vrhunac priznanja nakon serije službenih kontakata i uspješno razvijene suradnje između eksperata obje organizacije. Od tada je eko selo prisutno kao partner na svim velikim konferencijama koje UN organizira o održivom razvoju i zaštiti okoliša te aktivno sudjeluje u kreiranju globalnih politika o smanjenju zagađenja i obnovi zemlje.

Podjeli članak

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Svi naši proizvodi nose oznaku:
100% Papuk
S gore koja pamti more.

Linkovi

Podijelite

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn